Οροι Χρήσης

Γενικοί όροι

Το κατάστημα μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αναθεωρήσει ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα απο τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

 

Πληροφορίες & προϊόντα

Το κατάστημα μεριμνά για την ακριβέστερη και ορθότερη αναγραφή πληροφοριών σε ότι αφορά τα στοιχεία του καταστήματος, τις συναλλαγές μεταξύ πελατών και καταστήματος, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων κτλ. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για λάθη που πραγματοποιήθηκαν σε οποιαδήποτε καταχώρηση και δικαιούμαστε να τα διορθώνουμε οποτεδήποτε αντιληφθούμε την ύπαρξή τους.

 

Αποποίηση ευθηνών

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημιά προκύψει από μή εκτέλεση, καθυστέρηση, ακύρωση της παραγγελίας για οποιονδήποτε λόγο. Παρόλα αυτά ενημερώνουμε τον πελάτη άμεσα για οτιδήποτε από τα παραπάνω.

 

Προσωπικά δεδομένα

Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα χρήσης προσωπικών δεδομένων των πελατών (πχ. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κτλ.) όταν πραγματοποιούν παραγγελία, μόνο για την εκτέλεση της παραγγελίας όπως επίσης και για την ενημερωτική αποστολή email με τις προσφορές ή τα νέα προϊόντα εάν και εφόσον ο πελάτης έχει αποδεχθεί το newsletter. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Η εταιρεία έχει προσαρμοστεί με το GDPR πλαίσιο. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής από το αρχείο, το newsletter και την λίστα παραγγελιών του καταστήματος ειδοποιόντας μας τηλεφωνικά στο 2351062082 ή αποστέλοντας μας email στο info@tech4home.gr.

 

Cookies

Το κατάστημα μας χρησιμοποιεί cookies για την διευκόλυνση των πελατών και τη σωστή λειτουργεία όλων των υπηρεσιών. Με τη χρήση των cookies μπορούμε να παρέχουμε πληροφορίες, να πραγματοποιούμε παραγγελίες και να σας παρουσιάζουμε διαφημιστικό υλικό που μπορεί να σας εξυπηρετήσει στις αναζητήσεις σας.

 

Αποδοχή όρων χρήσης 

Ο πελάτης οφείλει να διαβάσει τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση απορίας μπορεί να επικοινωνήσει με το κατάστημά μας για διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους χρήσης. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος σημαίνει και την αποδοχή των όρων.

 

Ακύρωση / Επιστροφή

Μπορείται να ακυρώσετε την συναλλαγή σας πριν την αποστολή - παραλαβή του προϊόντος, τηλεφωνικά στο 23510 62082 ή με αποστολή e-mailστο info@tech4home.gr. Εάν κατα την παραλαβή του προϊόντος διαπιστώσετε φθορές ή ελλάτωμα στη συσκευασία ή το προϊόν μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία παραδίδοντας το προϊόν στον μεταφορέα για επιστροφή χωρίς καμία επιβάρυνση. Στην περίπτωση αυτή αφού παραδώσετε το προϊόνμας καλείτε στο 23510 62082 ή στέλνετε email στο info@tech4home.gr και μας αναφέρετε τον λόγο επιστροφής και ακύρωσης συναλλαγής για να σαςεπιστραφούν τα χρήματά σας εφόσον το προϊόν είναι προπληρωμένο.

Σε περίπτωση που το προϊόν αποδειχθεί ελλατωματικό εντός 7 εργάσιμων ημερών απο την ημερομηνία αγοράς το κατάστημα χρεώνεται την επιστροφή του προϊόντος και επιστρέφει τα χρήματα εάν ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση προϊόντος. Πριν την επιστροφή πρέπει να έχει γίνει ενημέρωση του καταστήματος τηλεφωνικά στο 23510 62082 ή μέσω email στο info@tech4home.gr. Μετά το πέρας των 7 εργάσιμων ημερών τα χρήματα επιστρέφονται μόνο εάν το προϊόν δεν γίνεται να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί για το διάστημα που καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν έχει απευθείας εγγύηση / σέρβις σε εξωτερικό συνεργάτη ή αντιπροσωπεία θα σας παρέχουμε πλήρη καθοδήγηση για την αποστολή του προϊόντος απευθείας εκεί ώστε να γλυτώσετε περιττές χρεώσεις και καθηστερήσεις.

 

 

Επιστροφή Χρημάτων

Επιστροφή χρημάτων θα γίνεται με μεταφορά από τον εμπορικό λογαριασμό της εταιρίας στον λογαριασμό σας εντώς 30 (τριάντα) ημερών από την ημέρα ακύρωσης προπληρωμένης παραγγελίας ή επιστροφής ελλατωματικού προϊόντος με βάση τους όρους που προκείπτουν από την Ακύρωση / Επιστροφή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχών καθηστέρηση της μεταφορικής / courier στην παράδωση του προϊόντος. Η χρέωση μεταφοράς χρημάτων από τον λογαριασμό μας (ALPHA BANK) σε λογαριασμό άλλης τράπεζας επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον πελάτη και όχι την εταιρία μας.